કમરાભાભીનો બરાપો (ગુજરાતી)

19 Aug 19:00 - 19:45 19 Aug 19:00 - 19:45 - Calcutta Calcutta
Calcutta, India Calcutta, India
Kamrabhabhi no Barapo’ meaning The Outcry of Kamla’ is a drama of a typical middle class housewife speaking Gujarati with the north Gujarat regional variety of the language...   More info

Punchliners: Standup Comedy Show ft. Atul Khatri in Ludhiana

19 Aug 19:00 - 21:00 19 Aug 19:00 - 21:00 - Ludhiana Ludhiana
Pavilion Pavilion
Tickets available on; https:/insider.in/punchliners-standup-comedy-atul-khatri-ludhiana-aug19-2017/event Atul Khatri is a 40 guy we're talking about his age not IQ. A Mumbai...   More info

Monsoon Competition on 19 August 2017

19 Aug 19:00 - 22:00 19 Aug 19:00 - 22:00 - New Delhi New Delhi
Shoots & Shoots - Photography Academy Shoots & Shoots - Photography Academy
Shoots and Shoots Photography Academy again is going to organize Photography Competition on Monsoon on 19 August 2017. there no charge for participation .and competition is open...   More info

Punchliners: Standup Comedy Show ft Rajneesh Kapoor in Hyderabad

19 Aug 19:00 - 21:00 19 Aug 19:00 - 21:00 - Hyderabad Hyderabad
Bhaskara Auditorium, Birla Mandir Bhaskara Auditorium, Birla Mandir
Rajneesh Kapoor is a Delhi based stand-up comedian who is also the creator of the daily comic strip, This is our Life. His clean and idea driven comedy is just a new way of...   More info

Elsa 4th Annual Dinner 2017

19 Aug 19:30 - 20 Aug 12:30 19 Aug 19:30 - 20 Aug 12:30 - New Delhi New Delhi
Le Meridien New Delhi Le Meridien New Delhi
  More info

Punchliners: Standup Comedy Show ft. Amit Tandon in Nagpur

19 Aug 19:30 - 21:00 19 Aug 19:30 - 21:00 - Nagpur Nagpur
Spandan Heart Institute & Research Center Spandan Heart Institute & Research Center
Tickets available on: https:/in.bookmyshow.com/nagpur/events/punchliners-stand-up-comedy-show-feat-amit-tandon/ET00056043 Amit Tandon is known as 'the married guy' in the stand...   More info

Jungle Trek to Andharban

19 Aug 20:00 - 20 Aug 23:50 19 Aug 20:00 - 20 Aug 23:50 - Pimpri Pimpri
Andharban Andharban
Trek-Andharban Region Mulshi, Pune. Base Village-Pimpri. Type Jungle Trek Trek Distance-13KM Approx. Grade Medium Cost Rs. 1,200/Per Person. Cost Include Travelling...   More info

12th anniversary CLEAR VISION EYE HOSPITAL KHAIRTHAL

19 Aug 20:00 19 Aug 20:00 - Khairthal Khairthal
Clear Vision Eye Hospital & Optician Khairthal Clear Vision Eye Hospital & Optician Khairthal
12th...   More info

હું ચંદ્રકાંત બક્ષી (ગુજરાતી)

19 Aug 20:00 - 21:30 19 Aug 20:00 - 21:30 - Calcutta Calcutta
Calcutta, India Calcutta, India
Hu Chandrakant Baxi’ is a play is based on life of the prolific writer who passionately loved his readers his entire life. And the feeling was mutual. Chandrakant Baxi, was an...   More info

Trek to Harishchandragad and Kokankada

19 Aug 21:00 - 20 Aug 00:00 19 Aug 21:00 - 20 Aug 00:00 - Ahmednagar Ahmednagar
Harishchandragad Trek Harishchandragad Trek
Carrying or consuming alcohol and addictive substance is strictly prohibited in trek. If caught, you will be expelled from group without any further discussions or refund...   More info

TMI : Ladies Special Trek to Sudhagad On 20th Aug'17.

19 Aug 22:00 - 20 Aug 22:00 19 Aug 22:00 - 20 Aug 22:00 - Thane Thane
Trek Mates Trek Mates
Hi Mates, We would like to invite you for Ladies Special Trek to Sudhagad On 20th Aug'17.(Starting on 19th Night). Key Information about Ladies Special Trek to Sudhagad:- Place...   More info

Aasamant's Thrilling Kundalika River Rafting-Kolad 20th Aug 17

19 Aug 22:30 - 20 Aug 19:00 19 Aug 22:30 - 20 Aug 19:00 - Roha Roha
Kolad River Rafting Kolad River Rafting
Kundalika River originates from the Sahyadri Hills & Flows through Bhira, a small Town in Maharashtra .This Water body is then fed by surplus water from Mulshi Dam making it a...   More info

Trikon #426 Kalsubai Monsoon Trek

19 Aug 23:00 - 20 Aug 21:00 19 Aug 23:00 - 20 Aug 21:00 - Mumbai Mumbai
Kalsubai Trek - Highest Peak in Sahyadris Kalsubai Trek - Highest Peak in Sahyadris
Event Tag: Trikon 426 Event Name: Kalsubai Monsoon Trek Event Date: Sunday, 20th August 2017 Event Cost: Rs. 1,200/per pax Total Seats: 45 Location: Bhandardhara Base Village...   More info

Ratangad fort & Reverse waterfall

19 Aug 23:00 - 20 Aug 21:00 19 Aug 23:00 - 20 Aug 21:00 - Igatpuri Igatpuri
Ratangad Fort Trek Ratangad Fort Trek
Dear Ramblers, Trek to Ratangad, 2000 years oldest fort well known for it's needle eye point can be seen from further distance. It's very near to Sandhan valley and the famous...   More info

।। कुंभरवाडाचा महाराजा आगमन सोहळा ।।

20 Aug 00:00 20 Aug 00:00 - Mumbai Mumbai
Vijay Khatu Workshop, Parel Vijay Khatu Workshop, Parel
क भरव ड च मह र ज आगमन स हळ २०१७ स प रस द ध म र त क र व जय ख त य त य नव न र प...   More info

Spiti Valley Jeep Safari

20 Aug 00:00 - 28 Aug 00:00 20 Aug 00:00 - 28 Aug 00:00 - Manali Manali
Manali, Himachal Pradesh Manali, Himachal Pradesh
Manali Spiti Valley Jeep Safari ADVENTURE JEEP SAFARI! Jeep Safari Tours including unlimited fun & challenge Route: Tirthan Valley Kinnaur Spiti Valley Manali 8N/9D By jeep...   More info

।।एल. बी.एस चा राजा वर्ष २०१७।।* *।। आगमन सोहळा॥

20 Aug 01:00 20 Aug 01:00 - Mumbai Mumbai
Bhandup West Gaodevi Road 400078 Prajakta Medical Bhandup West Gaodevi Road 400078 Prajakta Medical
ग वद व र ड़ , द व प ड़ ,व जय म ह त र क र यश ळ , भ ड़ प (प...   More info

Koushiki Amabasya - কৌশিকী অমাবস্যা।

20 Aug 01:51 - 21 Aug 00:09 20 Aug 01:51 - 21 Aug 00:09 - Rampurhat Rampurhat
Tarapith - তারাপীঠ Tarapith - তারাপীঠ
ক শ ক অম বস...   More info

AO Trekkers River Rafting - 20th August 2017

20 Aug 04:00 20 Aug 04:00 - Roha Roha
Kolad River Rafting Kolad River Rafting
RIVER RAFTING Category : Adventure Activity Level : Moderate Grade 4 Duration : 1 Day Minimum Age : 18 years and above Weight Limit :120 KGS Total Distance: 12 to14 kms Duration...   More info

Run For A Cause Half Marathon

20 Aug 05:00 - 09:30 20 Aug 05:00 - 09:30 - Gurgaon Gurgaon
Leisure valley HUDA Ground, Gurgaon Leisure valley HUDA Ground, Gurgaon
Registration Website : https:/in.explara.com/e/run-for-a-cause-half-marathon Dear Friends and Runners Get Ready For Our 2nd Running Event and 1st Half Marathon Organizing By L N...   More info

White water rafting

20 Aug 05:00 - 22:00 20 Aug 05:00 - 22:00 - Mumbai Mumbai
Looneytunes Adventure Looneytunes Adventure
White Water River Rafting with Looneytunes Adventure on 20th August 2017 Hello Friends, Welcome to Looneytunes Adventure. Activity: Rafting Date: 20th August 2017 Rafting...   More info

Give A Brick Run

20 Aug 05:00 20 Aug 05:00 - Chennai Chennai
Olcott Memorial High School Olcott Memorial High School
2km walk & 5km/10km...   More info

Manali Leh Cycling

20 Aug 05:00 20 Aug 05:00 - Patiala Patiala
Patiala, India Patiala, India
  More info

ठाण्याचा महाराजा आगमन सोहळा 2017

20 Aug 05:00 - 23:00 20 Aug 05:00 - 23:00 - Thane Thane
Thane - ठाणे Thane - ठाणे
Ganpati Bappa...   More info

White Water Rafting - Batch 5

20 Aug 05:30 - 19:30 20 Aug 05:30 - 19:30 - Pune Pune
RAW Adventure Solutions RAW Adventure Solutions
White Water Rafting Batch 5 Date 20 AUGUST 2017 Time 05.30AM to 07.30PM Difficulty Level Moderate Age Group 14 & Above SCHEDULE 05.30AM to 05.45AM Hrs Reporting at JM Road...   More info

Andharban Trek

20 Aug 05:30 - 21:00 20 Aug 05:30 - 21:00 - Pune Pune
Plus Valley Adventure Plus Valley Adventure
ANDHARBAN TREK Andharban, itself means dense dark forest. Andharban is one of the most beautiful trek in Sahyadris. The best time to visit this place is during monsoon or post...   More info

Trek to Peb fort on 20th August 2017

20 Aug 05:30 - 19:00 20 Aug 05:30 - 19:00 - Neral Neral
Peb Fort Peb Fort
Hello Guys, We have planned our next trek to Fort Peb on 20th August 2017 situated beside Matheran. Trek Cost-Rs 500/per head Last Date of registration-20th August 2017...   More info

Idbi Federal Life Insurence Half Marathon

20 Aug 05:30 - 09:00 20 Aug 05:30 - 09:00 - Mumbai Mumbai
BKC, Mumbai. BKC, Mumbai.
  More info

ONE DAY TREK TO KORAIGAD Sunday 20th Aug 2017

20 Aug 05:30 - 20:30 20 Aug 05:30 - 20:30 - Pune Pune
Koraigad Koraigad
SUMERU TREKKERS (The Adventure out there) INVITES YOU FOR A ONE DAY TREK TO KORAIGAD Sunday 20th Aug 2017 LITTLE INFORMATION ABOUT THE EVENT TREK SUMMARY : Type : Hill...   More info

Patriot Run Bangalore 2017 (Hennur)

20 Aug 05:30 - 08:30 20 Aug 05:30 - 08:30 - Bangalore Bangalore
Decathlon Hennur Road Decathlon Hennur Road
INTRODUCTION This Independence Day come forward and run for the True Heroes of your Country. It is a chance to show our gratitude to the honourable Martyr's. A sum of Rs.50...   More info

Rafting at Kolad

20 Aug 05:45 - 18:00 20 Aug 05:45 - 18:00 - Roha Roha
Kolad River Rafting Kolad River Rafting
A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions. -Oliver Wendell Holmes Jr. The emerald water glistens on the surface, the water looks calm...   More info

3k Marathon for Kids (run for Good Health)

20 Aug 05:45 - 08:45 20 Aug 05:45 - 08:45 - Mysore Mysore
Spandhana Trust Spandhana Trust
Spandhana trust invites you to be part of 2017 edition of Marathon for kids Mysuru 3K Marathon. registration will start soon Date: Sunday, 20 August , 2017. Venue: Trophies...   More info

KOLAD RIVER Rafting

20 Aug 06:00 - 18:00 20 Aug 06:00 - 18:00 - Roha Roha
Kolad River Rafting Kolad River Rafting
Event Name: Kolad River Rafting Location: Kolad Grade: Medium Event Cost: Rs. 2,500/per pax Total Distance: 14 kms Duration: 2 hrs to 2.5 hrs International Grading : 2 3 Seats...   More info

Dudhiware Waterfall Rappelling

20 Aug 06:00 - 09:00 20 Aug 06:00 - 09:00 - Pune Pune
Plus Valley Adventure Plus Valley Adventure
DUDHIWARE WATERFALL RAPPELLING Come and enjoy the thrill of this happening recreational adventure sport this monsoon Overview:- Dudhiware Waterfall is located in Lonavala...   More info

Andharban - The Dense Forest Monsoon Trail

20 Aug 06:00 - 21:30 20 Aug 06:00 - 21:30 - Pune Pune
RAW Adventure Solutions RAW Adventure Solutions
Andharban The Dense Forest Monsoon Trail Date 20 AUGUST 2017 Time 06.00AM to 09.30PM Difficulty Level Moderate Age Group 18 & Above SCHEDULE 06.00AM to 06.15AM Reporting at...   More info

Trikon #460 Sudhagad Fort Monsoon Trek

20 Aug 06:00 - 20:00 20 Aug 06:00 - 20:00 - Pune Pune
Sudhagad Sudhagad
Event Tag: Trikon 460 Event Name: Sudhagad Fort Monsoon Trek Event Date: Sunday, 20th August 2017 Event Cost: Rs. 1,200/per pax Total Seats: 30 Location: Pali Base Village...   More info

Julley Ladakh -

20 Aug 06:00 - 01 Sep 20:00 20 Aug 06:00 - 01 Sep 20:00 - Pune Pune
Zenith Odyssey Zenith Odyssey
Ladakh the land of passes, has always attracted every traveler. Often, described as piece of broken moon, Ladakh is a high altitude civilization. Ladakh is full of pleasant...   More info

Valley of Flowers Trek

20 Aug 06:00 - 25 Aug 20:00 20 Aug 06:00 - 25 Aug 20:00 - Haridwar Haridwar
Haridwar Haridwar
Valley of flowers is a botanist bounty! So, if you are a flora and fauna enthusiast this trek is your paradise. But mind you this is a comparatively compelling terrain so...   More info

Waterfall Rappelling at Khodala, Kasara.

20 Aug 06:00 - 17:00 20 Aug 06:00 - 17:00 - Khodala Khodala
Khodala, Maharashtra, India Khodala, Maharashtra, India
Looking for an one day adventure during monsoons? We have a plan and a oppurtunity for grabbing just the same and get the much required detox of your mind and soul. Organizers...   More info

Trikon #455 Lohagad Monsoon Trek

20 Aug 06:00 - 21:00 20 Aug 06:00 - 21:00 - Pune Pune
Lohagad Malavali Lohagad Malavali
Event Tag: Trikon 455 Event Name: Lohagad Monsoon Trek Event Date: Sunday, 20th August 2017 Event Cost: Rs. 1,000/per pax Total Seats: 30 Location: Lonavala Base Village...   More info

XT : Bhivpuri 140ft Waterfall Rappelling

20 Aug 06:00 - 20:00 20 Aug 06:00 - 20:00 - Karjat Karjat
Bhivpuri Waterfalls Bhivpuri Waterfalls
XTREME TREKKERS www.xtremetrekkers.com BHIVPURI 150FT.WATERFALL RAPPELLING Batch 1 : 2nd July, Sunday Batch 2 : 16th July, Sunday Batch 3 : 6th August, Sunday Batch 4 : 20th...   More info

Briar MTB Challenge 2017

20 Aug 06:30 - 14:30 20 Aug 06:30 - 14:30 - Valparai Valparai
Stanmore Bungalow, Valparai Stanmore Bungalow, Valparai
If you wish your senses to be tickled by the refreshing smell of garden fresh tea leaves, breathe in virgin fresh air while spinning those pedals to the jungle beats of the...   More info

Introduction to trekking to Kothaligad (Peth) fort

20 Aug 07:00 - 14:00 20 Aug 07:00 - 14:00 - Mumbai Mumbai
Carvan Trips Carvan Trips
Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain. Jack Kerouac This monsoon season CarvanTrips...   More info

Himalayan Tour - The Spiti Circuit

20 Aug 07:00 - 03 Sep 07:00 20 Aug 07:00 - 03 Sep 07:00 - Shimla Shimla
Shimla - Queen of the Hills Shimla - Queen of the Hills
2-week itinerary of the Indian Himalayas starting 20 AUG 2017 at New Delhi (riding starts in Shimla). Covers regions of Kinnaur & Spiti, visits highest Motorable village at 4500 M...   More info

Kala Sarpa Mahayaga By Sri V|B| Sri Hari Hara Sharma

20 Aug 07:45 - 14:45 20 Aug 07:45 - 14:45 - Bangalore Bangalore
National College Grounds National College Grounds
For more details on participating in the event etc call...   More info

International Journal on Web Service Computing (IJWSC)

20 Aug 08:00 - 22 Aug 11:00 20 Aug 08:00 - 22 Aug 11:00 - Chennai Chennai
Chennai, India Chennai, India
International Journal on Web Service Computing (IJWSC) http:/airccse.org/journal/jwsc/ijwsc.html ISSN: 0976 9811 (Online); 2230 7702 (print) Scope & Topics Web Service...   More info

Education World Examination

20 Aug 08:00 - 11:00 20 Aug 08:00 - 11:00 - Konch Konch
Konch Konch
Exam   More info

Valley of Flowers Trek - Renok Adventures

20 Aug 08:00 - 25 Aug 11:00 20 Aug 08:00 - 25 Aug 11:00 - New Delhi New Delhi
Renok Adventures Renok Adventures
Valley of Flowers Valley of Flowers National Park is an Indian national park, located at a height in West Himalaya. It is renowned for its meadows of endemic alpine flowers and...   More info

Healthy Karur Marathon

20 Aug 08:00 - 12:00 20 Aug 08:00 - 12:00 - Karur Karur
Karur, India Karur, India
Healthy Karur Marathon is an awareness race about human health. Winner will be rewarded 1 Lakh worth prizes. T-shirt will be provided...   More info

One Day Monsoon Trek to MatheranViaOne Tree HillPointon20thAug17

20 Aug 08:05 - 16:00 20 Aug 08:05 - 16:00 - Thane Thane
Trek Mates Trek Mates
Hi Mates, We would like to invite you for One Day Monsoon Trek to Matheran Via One Tree Hill Point on 20th Aug'17. Little Info About One Day Monsoon Trek to Matheran Via One...   More info

TMI : One day Monsoon Trek to Sondai Fort on 20th Aug'17.

20 Aug 08:15 - 20:00 20 Aug 08:15 - 20:00 - Thane Thane
Trek Mates Trek Mates
Hi Mates, We would like to invite you for One day Monsoon Trek to Sondai Fort on 20th Aug'17. Key Information about the One day Monsoon Trek to Sondai Fort:- Date :20th Aug 17...   More info

KNOW YOUR YOGA - A Workshop

20 Aug 08:30 - 11:30 20 Aug 08:30 - 11:30 - Hyderabad Hyderabad
Phoenix Arena - An Art & Cultural Centre Phoenix Arena - An Art & Cultural Centre
Hello Yogis! IV PowerYoga & Pilates brings to you a wonderful opportunity to experience Bangalore's premier yoga school a1000yoga Academy, in Hyderabad and Secunderabad, this...   More info

One Day Workshop On Flower Jewelry Making In Bangalore

20 Aug 09:00 - 17:00 20 Aug 09:00 - 17:00 - Bangalore Bangalore
The Signature Inn Hotel, Bangalore The Signature Inn Hotel, Bangalore
One day workshop on Flower Jewelry making FOR REGISTRATION CONTACT WATSAPP 9710290965 Learn: 3 types of fresh flower Jewelry and 1 tiara, you will learn Timing: 9 am to 5 pm...   More info

Intensive Coaching For Assistant Engineer - August Batch

20 Aug 09:00 - 12:00 20 Aug 09:00 - 12:00 - Trivandrum Trivandrum
Civilianz Civilianz
New batch for Assistant Engineer will start on August 20. We have intake of limited students per batch. So enrol now by just dialling 9497498415, 9497498416...   More info

Seven Day Ayurveda Rejuvenation Retreat

20 Aug 09:00 - 26 Aug 16:00 20 Aug 09:00 - 26 Aug 16:00 - Virar Virar
Fire Mountain Ayurveda Fire Mountain Ayurveda
Come find spiritual peace and physical healing by detoxifing from modern life's stressers and the resultant accumulation of toxins. You will be treated by two professional...   More info

NGO FAIR

20 Aug 09:00 - 12:00 20 Aug 09:00 - 12:00 - Calcutta Calcutta
Rotary Sadan Rotary Sadan
NGO FAIR Much awaited and The Biggest event of Rotary and Rotaract District Organization, RI District 3291 Initiated by the Rotaract Clubs of Calcutta and MSIT will be held on...   More info

Bhajo Re 2016

20 Aug 09:00 - 12:00 20 Aug 09:00 - 12:00 - Indore Indore
Indore, India Indore, India
BhajoRe 2016 In loving memory of Late Fr. Mahipal Bhuriya, Pratham Uttar Bharatiya Bhajan Pratiyogita (Bhajan Competition...   More info

Pune Agile UnConference

20 Aug 09:00 - 21 Aug 18:00 20 Aug 09:00 - 21 Aug 18:00 - Pune Pune
Novotel Pune Nagar Road Novotel Pune Nagar Road
-What are your views on Agile? Why do you think Agility has reached where it has? -What do you think about being Agile? Discuss these and a lot more.......... Scale Up...   More info

Meet us at India Licensing Expo 2017 (ILE-2017)

20 Aug 09:00 - 21 Aug 18:00 20 Aug 09:00 - 21 Aug 18:00 - Mumbai Mumbai
Hotel Sahara Star Hotel Sahara Star
Purple Turtle by Aadarsh Pvt. Ltd. is going to participate in the India Licensing Expo 2017 (ILE-2017) at Hotel Sahara Star Mumbai, from August 20th & 21st, 2017. Our Booth No...   More info

Bean Paste Wedding Cake

20 Aug 09:29 - 21 Aug 17:30 20 Aug 09:29 - 21 Aug 17:30 - Pune Pune
Nims Cake n Craft Nims Cake n Craft
Jessica MV is coming to Pune to share her innovations in Bean Paste Cakes. Bean Paste Wedding Floral Cake workshop will be held on 20th & 21st August between 9:30 am to 5:30 pm in...   More info

I2I Enterpnureship Startup Meet 2017- Jamshedpur

20 Aug 10:00 - 18:00 20 Aug 10:00 - 18:00 - Jamshedpur Jamshedpur
Steel City, Jamshedpur, India Steel City, Jamshedpur, India
  More info

Agaaz - State Level Inter School Talent Hunt

20 Aug 10:00 - 13:00 20 Aug 10:00 - 13:00 - Bhopal Bhopal
Approach House Approach House
  More info

Microlight Aircraft Flying

20 Aug 10:00 - 13:00 20 Aug 10:00 - 13:00 - Bangalore Bangalore
Bangalore Bangalore
Highlight of the Trip Microlight Flying Experience Flight briefing Feel the controls of Microlight (Control Microlight aircraft) A lifetime experience! Overfly Bangalore...   More info

Pre-Rmo 2017

20 Aug 10:00 - 13:00 20 Aug 10:00 - 13:00 - Agartala Agartala
Agartala, India Agartala, India
Major Change in Mathematical Olympiads Programme 2017-2018 Important Information concerning the Mathematics Olympiad Programme: The National Board for Higher Mathematics (NBHM...   More info

TTF

20 Aug 10:00 - 23:00 20 Aug 10:00 - 23:00 - Surat Surat
Surat, India Surat, India
Dear Sir Madam, It is giving us immense pleasure to introduce us with you for worldwide Travel Inquiries for worldwide Visas, Ticketing, Emigration, Hotel, Packages, Forex, Jobs...   More info

Pre-Rmo 2017

20 Aug 10:00 - 12:30 20 Aug 10:00 - 12:30 - Agartala Agartala
Agartala city Agartala city
Major Change in Mathematical Olympiads Programme 2017-2018 Important Information concerning the Mathematics Olympiad Programme: The National Board for Higher Mathematics (NBHM...   More info

Siddhvedam Medical Camp In MUMBAI ON 20.08.2017

20 Aug 10:00 - 18:00 20 Aug 10:00 - 18:00 - Mumbai Mumbai
Sofitel Mumbai BKC Sofitel Mumbai BKC
Mumbai patients can meet the chief doctor and collect the medicine in the camp itself,consultation strictly on prior appointment basis,kindly book your appointment at 919176006000...   More info

Arya Vysya Swayamvara - 5

20 Aug 10:00 - 17:00 20 Aug 10:00 - 17:00 - Hyderabad Hyderabad
Vivanta By Taj Begumpet, Hyderabad. Vivanta By Taj Begumpet, Hyderabad.
Kalasivundham presents the Grand National Arya Vysya Swayamwara 5 , which will be hosted in three major Metro-politan cities in South India. To mark the 5th Year completion of...   More info

SsvasS Gems And Jewelry exhibition

20 Aug 10:00 - 22 Aug 20:00 20 Aug 10:00 - 22 Aug 20:00 - Patna Patna
Patliputra Exotica Patliputra Exotica
Northern India largest gems and jewelry exhibition...   More info

Heal Emotional Stress in Relationships

20 Aug 10:00 - 17:30 20 Aug 10:00 - 17:30 - New Delhi New Delhi
Zorba the Buddha Zorba the Buddha
How this workshop can help you: 1. Learn to manage your feelings better so they don't damage your physical & mental health. 2. Learn to manage relationship conflicts more...   More info

Navratri Special Kutchi collection

20 Aug 10:30 - 21 Aug 20:30 20 Aug 10:30 - 21 Aug 20:30 - Surat Surat
J J Art Gallery J J Art Gallery
Navratri special designing stuff-kutchi patches tassels chaniya choli heavy dupptta & Designer...   More info

Hilsa Festival by Hiland Group

20 Aug 11:00 - 17:00 20 Aug 11:00 - 17:00 - Calcutta Calcutta
Calcutta Riverside - Hiland Group Calcutta Riverside - Hiland Group
Visit and enjoy Hilsa delicacies and other delights-Cooking Workshop, Live Performance, Game Show, Kids Zone and Site Tour. Entry fee of Rs 1500 per person. You can also avail AC...   More info

Hampta Pass Trek - Renok Adventures

20 Aug 11:00 - 24 Aug 15:00 20 Aug 11:00 - 24 Aug 15:00 - New Delhi New Delhi
Renok Adventures Renok Adventures
Hampta Pass Trek The Hampta Pass Trek is one of the most delightful treks in the Manali region of Himachal Pradesh. Hampta Pass Trek is a moderate trek with a scope for varying...   More info

Midtown Shopping Fest

20 Aug 11:00 - 21:00 20 Aug 11:00 - 21:00 - Salem Salem
Sivaraj Holiday Inn Sivaraj Holiday Inn
After 10 successful exhibitions Midtown has finally stepped into Salem, Midtown Shopping Fest, an exclusive life style exhibition happening for the very first time in Mango City...   More info

अँटॉप हिलचा विघ्नहर्ता आगमन सोहळा

20 Aug 11:00 - 19:00 20 Aug 11:00 - 19:00 - Parel Parel
Parel Loco WorkShop Central Railway Of India Parel Loco WorkShop Central Railway Of India
ड ळ ल पल तर ग ल ल तर उड़न रच य ण र आह अ न ट प ह ल च व घ नहर त य ण र आह तर जल ल ष तर ह ण रच. आगमन स हळ : २० ऑगस ट २०१७ स थळ : parel work...   More info

নতুন দেখা বৃষ্টির পাহাড়

20 Aug 11:00 - 22 Aug 01:00 20 Aug 11:00 - 22 Aug 01:00 - Kalimpong Kalimpong
Echey Gaon Echey Gaon
এব র নত ন ক ছ র সন ধ ন ...... ব ষ ট র প হ ড় পর ব শ র র প দ খব ; দ খব ব ষ ট ষ ণ ত জ গল র ম য় ব পথ প র য় নত ন ক ছ ; দ শ ম রগ র ম স আর চ ক ন ম ম আর বনফ য় র আর ন প ল আদ ব স ন ত য র...   More info

Monster Middle & Standard

20 Aug 07:00 - 16:00 20 Aug 07:00 - 16:00 - Rajkot Rajkot
Jubilee gardens Jubilee gardens
Middle 1.9km swim, 92.8km bike, 21km run Standard 1.5km swim, 42km bike, 12km...   More info

।। कुंभरवाडाच्या गणराज आगमन सोहळा ।।

20 Aug 12:00 20 Aug 12:00 - Mumbai Mumbai
Delisle Road Delisle Road
र जन झ ड क र यश ळ...   More info

श्रावण महोत्सव 2017 अंतिम निशा

20 Aug 12:00 - 15:00 20 Aug 12:00 - 15:00 - Ujjain Ujjain
श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन
श र श भ द र व (स त र व दन) एव स श र कल पन क मकल ( श स त र य ग यन...   More info

満員御礼:sdj Ayurvedalaya 7daysアーユルヴェーダパッケージ (日本語通訳付き)

20 Aug 12:00 - 26 Aug 18:00 20 Aug 12:00 - 26 Aug 18:00 - Coimbatore Coimbatore
SDJ Ayurvedalaya SDJ Ayurvedalaya
昨年に続き今年も南インド タミルナードゥのアナイカッティにあるSDJAyurvedalayaで日本人グループのためのアーユルヴェーダパッケージを開催します Arsha Vidya Guruklam(Vedanta アシュラム から約2Kmにあるグループアーユルヴェーダ施設です ツーリストのためのリゾート施設とは違い 長期滞在して心身のコンディションを   More info

TMI : Himalayan Trek to Valley of flowers On 20th-24th Aug'17.

20 Aug 12:00 - 24 Aug 12:00 20 Aug 12:00 - 24 Aug 12:00 - Thane Thane
Trek Mates Trek Mates
Hi Mates, We would like to invite you for Himalayan Trek to Valley of flowers On 20th-24th Aug'17. Key Information about Himalayan Trek to Valley of flowers:- Date: 20th-24th...   More info

Da Luigi presents The Sunday Pranzo - Tapas y Pinchos

20 Aug 12:30 - 15:30 20 Aug 12:30 - 15:30 - Goa Goa
Park Hyatt Goa Resort and Spa Park Hyatt Goa Resort and Spa
Chef Franco Canzano, Executive Chef at Park Hyatt Goa is all set to redefine Sunday afternoons as he welcomes you to his abode at Da Luigi the trattoria style Italian restaurant...   More info

Evam presents 36 vayathinile by Praveen Kumar-Tamil standup show

20 Aug 13:00 - 14:15 20 Aug 13:00 - 14:15 - Bangalore Bangalore
Vapour Bangalore Vapour Bangalore
For the first time ever, a completely Tamizh stand-up comedy show! Praveen Kumar, one of the most recognized faces of the Indian stand-up scenes, makes a first of its kind, a...   More info

Avinash anusha

20 Aug 13:00 - 21 Aug 10:00 20 Aug 13:00 - 21 Aug 10:00 - Bapatla Bapatla
Clock Tower Centre Clock Tower Centre
  More info

Kashmir – The heaven on Earth

20 Aug 13:00 - 27 Aug 14:00 20 Aug 13:00 - 27 Aug 14:00 - Srinagar Srinagar
Srinagar, Jammu and Kashmir Srinagar, Jammu and Kashmir
Kashmir was the heaven for Jahangir. His famous words, Gar firdaus, ruhe zamin ast, hamin asto, hamin asto, hamin ast (If there is ever a heaven on earth, it’s here, it’s here, it...   More info

Week 3 - Champs for Christ | Season 3

20 Aug 13:00 - 21:00 20 Aug 13:00 - 21:00 - Secunderabad Secunderabad
Wesley Degree College Wesley Degree College
Competitions on Sun, 20th August 2017: 1. Memory Verse (Individual Event): 1. Who is it for: Beginners (3-6 years), Primaries (7-9 years) and Juniors (10-12 years) b. Bible...   More info

कुलाब्याचा लाडका आगमन सोहळा २०१७

20 Aug 13:00 20 Aug 13:00 - Mumbai Mumbai
Vijay Khatu Workshop, Parel Vijay Khatu Workshop, Parel
Ky ma amchi tyari shuru zali tum hi tyar aahot na....... bhetuya Ani ekatra morya cha jallosh karu. 20.08...   More info

Mahakali Dal Yatra - Khundi Maral Jaatar

20 Aug 14:00 - 23 Aug 17:00 20 Aug 14:00 - 23 Aug 17:00 - Mandi Mandi
LoOp-WhOlE LoOp-WhOlE
To the fabled land of Chamba. To the galore of songs and joy. To the abode of Mahakali...   More info


© 2017 Spend the Night