แคชเมียร์ เลห์ ลาดัค :1-11 ธค (11 วัน) 21,000 บาท

01 Dec 20:00 01 Dec 20:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
EZY-IND11D01 ไฮไลท ทร ป: สว สเซอร แลนด เอเช ย ภ เขาห มะ ความยาก-ง าย: Car camp, ทร ปสบายเน นถ ายร ปว วธรรมชาต รายละเอ ยดทร ป: (นอนบ านพ กตลอดทร ป) แคชเม ย ว นท 1...   More info

The Buddhist Pilgrimage

09 Dec 07:00 - 14 Dec 10:00 09 Dec 07:00 - 14 Dec 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The high altitude cold desert of Ladakh has remained mystical and unknown to outside world. One such account is of Lotsawa Rinchen Zangpo (957 1055 AD) who initiated 108 temples...   More info

The Losar Festival

16 Dec 07:00 - 21 Dec 10:00 16 Dec 07:00 - 21 Dec 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Losar festival marks the beginning of the New Year for Tibetan Buddhists in Ladakh. Losar is the most elaborate socio-religious event of Ladakh, celebrated in the entire...   More info

Chadar Trek 2018

01 Jan 10:00 - 15 Jan 10:00 01 Jan 10:00 - 15 Jan 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Himalayas adventure CHADAR TREK 2018. ITINERARY : Total duration : 7n/8d Maximum altitude : 11000 ft. Grade : challenging Accomodation: Hotel & tents. Food: on trek all meals...   More info

OneLife Chadar Trek 2018

04 Jan 07:00 - 17 Jan 10:00 04 Jan 07:00 - 17 Jan 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is one of the most unique treks in the world and since half a decade, we have been helping trekkers from all over India in successfully completing it. The physical...   More info

Eight day trek to Chadar

06 Jan 06:30 - 13 Jan 11:00 06 Jan 06:30 - 13 Jan 11:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
Chadar in Hindi means a blanket’. During winters, large sections of the Zanskar River freezes to resemble a blanket of ice, thereby deriving the name. As heavy snowfall isolates a...   More info

Hemis Wilderness Hike

06 Jan 07:00 - 11 Jan 10:00 06 Jan 07:00 - 11 Jan 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Witness first hand the most majestic creatures in the Hemis National Park of Ladakh. Your best chance to check off see a live snow leopard’ from your bucket list! Hemis National...   More info

Chadar Trek

06 Jan 10:00 - 14 Jan 00:00 06 Jan 10:00 - 14 Jan 00:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek is one of the most thrilling & glamorous trek in the world. This trek is done in 15 C and 30 C which is one of the most challenging thing. You need to be mentally as...   More info

Chadar Frozen River Trek - 2018 With Aquarius Peak Adventure

06 Jan 17:00 - 14 Jan 20:00 06 Jan 17:00 - 14 Jan 20:00 - Leh Leh
Chadar the frozen river trek Chadar the frozen river trek
Hello Friends Welcome to Aquarius Peak Adventure. Organisation:-Aquarius Peak Adventure Ladakh Frozen River Chadar Trek January February 2018 Duration:-09 Days 08 Nights...   More info

Chadar Frozen River Trek

06 Jan 21:00 - 13 Jan 09:00 06 Jan 21:00 - 13 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Frozen River Trek

08 Jan 19:00 - 15 Jan 22:00 08 Jan 19:00 - 15 Jan 22:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar TREK 2018

09 Jan 05:00 - 25 Jan 00:00 09 Jan 05:00 - 25 Jan 00:00 - Leh Leh
Chadar the frozen river trek Chadar the frozen river trek
Region : Leh, Ladakh, J & K Duration : 9 Days Grade : Difficult Max Altitude : 11,123 ft. Approx Trekking distance : 75 Kms To register, contact: Amol : 91 98167 70007 Naveen...   More info

Chadar Trek: A Walk on the Frozen River

10 Jan 11:00 - 15 Feb 14:00 10 Jan 11:00 - 15 Feb 14:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Price: Rs 19,500 per adult Contact for more info: 91 9414149578, 7891359905 Short Itinerary: Day 1 :-Fly to Leh. Altitude 11,400 ft. Day 2 :-Drive to Tilad Do via Chilling...   More info

Chadar Trek

10 Jan 20:00 - 21 Jan 17:00 10 Jan 20:00 - 21 Jan 17:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek 10 21 Jan 2018 The Chadar trek takes you right onto the frozen Zanskar river, into the middle of an untamed winter wilderness. The only thing separating you from...   More info

Chadar Trek

11 Jan 06:00 - 20 Jan 21:00 11 Jan 06:00 - 20 Jan 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek Region :-Leh, Ladakh, J & K Duration :-8 Days Grade :-Difficult Max Altitude :-11,123 Ft. Approx Trekking Km :-75 Kms. Cost: 30,000 INR Ladakh can be a difficult...   More info

Chadar Frozen RIVER TREK

11 Jan 09:00 - 20 Jan 09:00 11 Jan 09:00 - 20 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar is more than a 1000 year old trail over a frozen river used by ancient traders of the Zanskar region to reach the city of Leh in winter. Chadar, which literally means...   More info

Chadar Trek - Jan 2018 Batch1

11 Jan 11:00 - 20 Jan 11:00 11 Jan 11:00 - 20 Jan 11:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar trek a thrilling and adventurous snow and ice trek in India. In the local language chadar means layer-indicating the layer of ice that covers the river. The chadar trek is...   More info

Chadar Frozen River Trek - 9 days

12 Jan 07:00 - 20 Jan 17:00 12 Jan 07:00 - 20 Jan 17:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
In winter, when the temperatures drop to sub-zero, the stark landscape of Leh turns into an icy paradise. The raging Zanskar river turns into a sheet of ice, forming the only...   More info

Chadar Frozen River Trek

12 Jan 09:00 - 20 Jan 09:00 12 Jan 09:00 - 20 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar trek in Ladakh

12 Jan 10:00 - 04 Feb 11:00 12 Jan 10:00 - 04 Feb 11:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
The Chadar trek is one of the most thrilling treks in India and takes you out onto the frozen Zanskar river at the peak of winter. When the temperature drops in Ladakh, this...   More info

Chadar Frozen River Trek (Batch1)

12 Jan 12:00 - 20 Jan 12:00 12 Jan 12:00 - 20 Jan 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Fly to majestic white land as there no other medium available in this time of the year you will be getting the first glimpse of the spectacular white dreamland. A trek on frozen...   More info

Chadar TREK 2018

12 Jan 18:00 - 20 Jan 21:00 12 Jan 18:00 - 20 Jan 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Overview Region :-Leh, Ladakh, J & K Duration :-9 Days Grade :-Difficult Max Altitude :-11,123 Ft. Approx Trekking Km :-75 Kms. Cost: 22999/ Ladakh can be a difficult place...   More info

Chaddar Trek

13 Jan 00:00 - 21 Jan 00:00 13 Jan 00:00 - 21 Jan 00:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Traditionally, this route was the only means of travel in harsh winters but now is the most thrilling trek in India...   More info

Trikon #619 Chadar Trek Batch 1

13 Jan 06:00 - 21 Jan 22:00 13 Jan 06:00 - 21 Jan 22:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Event Tag: Trikon 619 Event Name: Adrenaline Rush on Zanskar Chadar Trek Event Date: January 13th 2018 to January 21st 2018 Event Duration: 8 Days Event Cost: 24,500/ Total Seats...   More info

Chadar Snow Trek - 9 days

13 Jan 07:00 - 21 Jan 17:00 13 Jan 07:00 - 21 Jan 17:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
Due to the extremely cold winters, the Zanskar river freezes and that's when trekking enthusiasts from around the world flock to this place. The road to Zanskar Valley closes due...   More info

The Copper Trail

13 Jan 07:00 - 18 Jan 10:00 13 Jan 07:00 - 18 Jan 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
At the high altitude desert of Ladakh, there is an endangered ancient art surviving only due to the efforts of a few native artisans. We take you to a journey to the few last...   More info

Chadar Frozen River Trek

13 Jan 09:00 - 21 Jan 09:00 13 Jan 09:00 - 21 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Icy Trails 2018- Chadar Trek

13 Jan 10:00 - 21 Jan 13:00 13 Jan 10:00 - 21 Jan 13:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
Travandyz Ladakh ChadarTrek Chadar trek a thrilling and one of the most adventurous trek. In the local language chadar means layer-indicating the layer of ice that covers the...   More info

Chadar Trek

13 Jan 15:00 - 21 Jan 18:00 13 Jan 15:00 - 21 Jan 18:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Himalayan winter is harsh and when it comes to high altitudes it definitely is tough. The summer melts ice and make rivers flow with frightening speed, but the winter starts...   More info

Experience The Mesmerizing Chadar Trek

14 Jan 07:00 - 21 Jan 18:00 14 Jan 07:00 - 21 Jan 18:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Have you walked on a river before? Does it sounds impossible or a difficult task to do? Worry no more! We at The Traveling Card will be hosting this wonderful event to...   More info

The Chaddar Trek

14 Jan 08:00 - 22 Jan 10:00 14 Jan 08:00 - 22 Jan 10:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
The Trek over frozen river Chaddar Trek Region: Leh, Ladakh, J & K Duration: 9 Days Grade: Difficult Max Altitude: 11,123 Ft. Approx. Trekking Km: 75 Kms Dates: Batch 1 9th...   More info

Chadar Trek 2018

14 Jan 09:00 - 27 Jan 20:00 14 Jan 09:00 - 27 Jan 20:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek 2018 CONTACT DETAILS : 919855085962 https:/www.facebook.com/SkyridersAdventure/ Batch 1 14th January 2018 22nd January 2018 Batch 2 19th January 2018 27th January...   More info

Chadar- Frozen River Trek

14 Jan 10:00 - 22 Jan 01:00 14 Jan 10:00 - 22 Jan 01:00 - Leh Leh
Chadar the frozen river trek Chadar the frozen river trek
GRADE: Challenging because of cold. Attractions: Ladakh monasteries, Frozen Zanskar River, and Chilling winter. No of days: 9. The Chadar Trek or the Zanskar Gorge is a winter...   More info

Chadar Frozen River Trek

15 Jan 19:00 - 22 Jan 22:00 15 Jan 19:00 - 22 Jan 22:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 2

16 Jan 12:00 - 25 Jan 12:00 16 Jan 12:00 - 25 Jan 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Chadar TREK - Jan 2018 Batch2

18 Jan 07:00 - 28 Jan 10:00 18 Jan 07:00 - 28 Jan 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
CHADAR TREK a thrilling and adventurous trek in India. CHADAR is a hindi word that refers to a blanket or sheet as the Zanskar river transforms itself from a rapid river into a...   More info

Chadar Frozen RIVER TREK

18 Jan 09:00 - 27 Jan 09:00 18 Jan 09:00 - 27 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar is more than a 1000 year old trail over a frozen river used by ancient traders of the Zanskar region to reach the city of Leh in winter. Chadar, which literally means...   More info

Zanskar Chadar Trek 2018

18 Jan 14:00 - 28 Jan 17:00 18 Jan 14:00 - 28 Jan 17:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
เป ดประสบการณ หนาวส ดข วไปก บ 1 ใน Top 10 Treks ของอ นเด ย Chadar Trek เราจะไปเด นเทรคบนแม น ำซานสการ ท แข ง..จนเป นน ำแข ง เทรคฟร งฟร งชมธรรมชาต ความสวยงามของสายน ำ น ำตกท เป น   More info

The Chaddar Trek

19 Jan 08:00 - 27 Jan 11:00 19 Jan 08:00 - 27 Jan 11:00 - Leh Leh
Chadar Trek Ladakh Zanskar Chadar Trek Ladakh Zanskar
The Trek over frozen river Chaddar Trek Region: Leh, Ladakh, J & K Duration: 9 Days Grade: Difficult Max Altitude: 11,123 Ft. Approx. Trekking Km: 75 Kms Dates: Batch 1 9th...   More info

Chadar Frozen River Trek

19 Jan 09:00 - 27 Jan 09:00 19 Jan 09:00 - 27 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Frozen River Trek (Batch4)

19 Jan 12:00 - 27 Jan 12:00 19 Jan 12:00 - 27 Jan 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Fly to majestic white land as there no other medium available in this time of the year you will be getting the first glimpse of the spectacular white dreamland. A trek on frozen...   More info

Chadar Trek Batch 2 - 19th Jan to 27th Jan

19 Jan 21:00 - 27 Jan 00:00 19 Jan 21:00 - 27 Jan 00:00 - Leh Leh
Frozen Ladakh Frozen Ladakh
Walking on Frozen River of ZANSKAR. Most Popular Trek of LEH...   More info

Chadar Frozen River Trek

20 Jan 09:00 - 28 Jan 09:00 20 Jan 09:00 - 28 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Trek India Present Chadar Trek in Jan 2018

20 Jan 12:00 - 28 Jan 20:00 20 Jan 12:00 - 28 Jan 20:00 - Leh Leh
Chadar Trek Ladakh Zanskar Chadar Trek Ladakh Zanskar
CHADAR TREK JAN 2018 Frozen River trek with the most experienced team from Zanskar Village and Mumbai's trekheads Trek India Catagory: Hike Terrain Grade: Medium Weather...   More info

Chadar Frozen River Trek

21 Jan 09:00 - 29 Jan 09:00 21 Jan 09:00 - 29 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Frozen River Trek

22 Jan 09:00 - 30 Jan 09:00 22 Jan 09:00 - 30 Jan 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Trek

22 Jan 10:00 - 29 Jan 12:00 22 Jan 10:00 - 29 Jan 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek is one of the most thrilling & glamorous trek in the world. This trek is done in 15 C and 30 C which is one of the most challenging thing. You need to be mentally as...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 3

23 Jan 12:00 - 03 Feb 12:00 23 Jan 12:00 - 03 Feb 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

The Chaddar Trek

24 Jan 08:00 - 01 Feb 10:00 24 Jan 08:00 - 01 Feb 10:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
The Trek over frozen river Chaddar Trek Region: Leh, Ladakh, J & K Duration: 9 Days Grade: Difficult Max Altitude: 11,123 Ft. Approx. Trekking Km: 75 Kms Dates: Batch 1 9th...   More info

CHADAR FROZEN RIVER TREK

24 Jan 09:00 - 02 Feb 09:00 24 Jan 09:00 - 02 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar is more than a 1000 year old trail over a frozen river used by ancient traders of the Zanskar region to reach the city of Leh in winter. Chadar, which literally means...   More info

The Chadar Frozen River Trek JAN 2018

24 Jan 09:00 - 02 Feb 06:00 24 Jan 09:00 - 02 Feb 06:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
THE CHADAR FROZEN RIVER TREK JAN 2018 Walking on the frozen river of Zanskar is THE ultimate experience for adventure lovers. The traditional name of the trek is Chadar trek the...   More info

Chadar Frozen River Trek

25 Jan 09:00 - 02 Feb 09:00 25 Jan 09:00 - 02 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Trikon #620 Chadar Trek Batch 2

26 Jan 06:00 - 03 Feb 20:00 26 Jan 06:00 - 03 Feb 20:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Event Tag: Trikon 620 Event Name: Adrenaline Rush on Zanskar Chadar Trek Event Date: January 26th 2018 to February 03rd 2018 Event Duration: 8 Days Event Cost: 24,500 Total Seats...   More info

Chadar Frozen River Trek

26 Jan 09:00 - 03 Feb 09:00 26 Jan 09:00 - 03 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Hemis Wilderness Hike

27 Jan 07:00 - 01 Feb 10:00 27 Jan 07:00 - 01 Feb 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Witness first hand the most majestic creatures in the Hemis National Park of Ladakh. Your best chance to check off see a live snow leopard’ from your bucket list! Hemis National...   More info

Chadar Frozen River Trek

27 Jan 09:00 - 04 Feb 09:00 27 Jan 09:00 - 04 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Frozen River Trek

28 Jan 09:00 - 05 Feb 09:00 28 Jan 09:00 - 05 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Frozen River Ice Trek 2018

29 Jan 10:00 - 08 Feb 22:00 29 Jan 10:00 - 08 Feb 22:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
Chadar Frozen River Ice Trek 2018 Bangalore Chadar Frozen River-Bangalore Whatsup: 7418443890 Call: 7418443890 Zanskar is like no place in India it remains cut off from almost...   More info

Chadar Frozen River Trek

29 Jan 21:00 - 05 Feb 21:00 29 Jan 21:00 - 05 Feb 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Trek 2018 - Frozen River Trek Ladakh

30 Jan 20:00 - 07 Feb 23:00 30 Jan 20:00 - 07 Feb 23:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek 2018 Frozen River Trek Ladakh. Trek through frozen landscapes to discover this majestic kingdom high in the Western Himalayas, a rich fusion of Silk Road heritage and...   More info

Booking Open For Chaddar Trek 2018

31 Jan 08:00 - 10 Feb 17:00 31 Jan 08:00 - 10 Feb 17:00 - Leh Leh
Endeavour Ladakh Endeavour Ladakh
Contact for group chaddar...   More info

The Chadar Trek 2018 - Trek through frozen river and waterfalls

02 Feb 06:00 - 09 Feb 21:00 02 Feb 06:00 - 09 Feb 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek Age limit is 18 years. Region :-Leh, Ladakh, J & K Duration :-9 Days Grade :-Difficult Max Altitude :-11,123 Ft. Approx Trekking Km :-75 Kms. The Start of the...   More info

Chadar Frozen River Trek

02 Feb 09:00 - 10 Feb 09:00 02 Feb 09:00 - 10 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

The Copper Trail

03 Feb 07:00 - 08 Feb 10:00 03 Feb 07:00 - 08 Feb 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
At the high altitude desert of Ladakh, there is an endangered ancient art surviving only due to the efforts of a few native artisans. We take you to a journey to the few last...   More info

Chadar Trek (Froze River) 9Days-8 Nights

03 Feb 08:00 - 11 Feb 11:00 03 Feb 08:00 - 11 Feb 11:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Trek ( Zanskar frozen river trekking ) This expedition-like trek takes on the frozen Zanskar River through a breathtaking gorge all the way up to Zanskar. Zanskar lies to...   More info

Chadar Frozen River Trek

03 Feb 09:00 - 11 Feb 09:00 03 Feb 09:00 - 11 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 4

03 Feb 12:00 - 14 Feb 12:00 03 Feb 12:00 - 14 Feb 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Snow Leopard Expedition

03 Feb 19:00 - 14 Feb 22:00 03 Feb 19:00 - 14 Feb 22:00 - Leh Leh
Hemis National Park Hemis National Park
Snow Leopard, Shan (called locally), ghost of the Himalayas are a few names of this very elusive cat species. These rare, beautiful grey leopard inhabit the mountains of Hemis...   More info

Chadar Frozen River Trek

05 Feb 09:00 - 12 Feb 21:00 05 Feb 09:00 - 12 Feb 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Trikon #621 Chadar Trek Batch 3

07 Feb 06:00 - 15 Feb 20:00 07 Feb 06:00 - 15 Feb 20:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Event Tag: Trikon 621 Event Name: Adrenaline Rush on Zanskar Chadar Trek Event Date: Feb 07th 2018 to Feb 15 2018 Event Duration: 8 Days Event Cost: 24,500 Total Seats: 20...   More info

IND100218-Chadar The Frozen River Trek

10 Feb 07:00 - 19 Feb 07:00 10 Feb 07:00 - 19 Feb 07:00 - Leh Leh
Zanskar River Zanskar River
The Chadar Trek or the Zanskar Gorge is a winter trail in the Zanskar region of Ladakh, in the Indian state of Jammu and Kashmir. The Chadar trek is a popular winter trek in...   More info

Chadar Frozen River Trek

10 Feb 09:00 - 18 Feb 09:00 10 Feb 09:00 - 18 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 5

10 Feb 12:00 - 19 Feb 12:00 10 Feb 12:00 - 19 Feb 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Chadar Frozen River Trek

11 Feb 09:00 - 19 Feb 09:00 11 Feb 09:00 - 19 Feb 09:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Chadar Frozen River Trek Chadar refers to the sheet of ice that forms over the Zanskar river as it transforms itself from a rapid flowing river into a white blanket of ice...   More info

Walk of a Lifetime: Chader Trek,Leh

12 Feb 15:00 - 21 Feb 08:00 12 Feb 15:00 - 21 Feb 08:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Imagine watching the Himalayas decked in white finery like a bride, shining in gold as the sun dawns on the winter slopes... That's the icy cold winters of Leh! The people come...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 6

17 Feb 12:00 - 26 Feb 12:00 17 Feb 12:00 - 26 Feb 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 7

24 Feb 12:00 - 05 Mar 12:00 24 Feb 12:00 - 05 Mar 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Chadar Trek | Ladakh - A walk upon the frozen river Batch 8

03 Mar 12:00 - 12 Mar 12:00 03 Mar 12:00 - 12 Mar 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
The Chadar Trek is a winter-trail in Zanskar region of Ladakh starting from Nimoo, in the Indian state of Jammu and Kashmir. Walls of this river valley are near vertical cliffs up...   More info

Only women trip to Leh, Ladakh in April'2018

13 Apr 05:00 - 18 Apr 12:00 13 Apr 05:00 - 18 Apr 12:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Only Women trip to Ladakh in April'2018 Travel Date: 13th 18th April'2018 5 Nights 6 Days A signature trip of WOC to Leh, Ladakh will take you on an exquisite tour to this...   More info

Inauguration (Formal Opening)

01 May 00:00 01 May 00:00 - Leh Leh
Old Road Leh Old Road Leh
  More info

Explore Leh in just 7 Days

03 Jun 12:00 - 09 Jun 08:00 03 Jun 12:00 - 09 Jun 08:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
''Light Up the Sky in Leh This Vacation '' Make the most of school and office leaves this June and have the time of your life, exploring the beautiful untouched ladakh Valley...   More info

ทริปเลห์ ลาดักห์ 2018 (ระบำหน้ากากวัดเฮมิส)

16 Jun 06:00 - 24 Jun 19:35 16 Jun 06:00 - 24 Jun 19:35 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Day1 เสาร 16 ม ถ นายน 2561 (Bangkok-Delhi) เวลา 06.00 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม เคาน เตอร สายการบ น Air India เวลา 08.55 น. ออกเด นทางจากกร งเทพฯ โดยสายการบ น Air India เท ยวบ...   More info

行深喜瑪拉雅 : 聽自然說法 2018 超越高山峻嶺•拉達克 • Beyond the High Passes - Ladakh

23 Jun 13:00 - 07 Jul 11:00 23 Jun 13:00 - 07 Jul 11:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
(English below) 我將喜馬拉雅山當成自己的家園和靜修的居所已經超過三十年了 喜馬拉雅山自然環境令人瞠目結舌的美是最吸引我的 迦雅 我想邀請你與我同行 探訪這處喜馬拉雅山脈中的瑰寶 拉達克因為沒有工業污染 他們的天空與湖水 就像他們身上所佩戴的土耳其玉一樣的碧藍 一樣的綠 藍天 白雪 映照著澄碧的湖水及草木叢生的綠洲 你簡直不敢相信...   More info

Leh Ladakh

01 Jul 12:00 - 07 Jul 15:00 01 Jul 12:00 - 07 Jul 15:00 - Leh Leh
Leh ladakh Leh ladakh
The date may vary , but we are planning a ladakh trip...   More info

เลห์ ลาดัก Leh Ladakh

14 Jul 10:00 - 22 Jul 10:00 14 Jul 10:00 - 22 Jul 10:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
ค าทร ป 19,500 บาท (ไม รวมต วเคร องบ น) แบ งเป น -งวดแรก ภายในส นป โบน สออก 6500 บาท -งวด 2 เด อนเมษา 6500 บาท -งวด 3 เด อนม ถ นา 6500 บาท หร อ ภายในส นป 10,000 เด อนม ถ นา...   More info

Delhi to Leh Motorcycle Trip via Tso Moriri Lake

16 Jul 12:00 - 27 Jul 15:00 16 Jul 12:00 - 27 Jul 15:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
DELHI TO LEH ROAD TRIP-11N/12D ROUTE Delhi-Manali-Leh-Ladakh (Nubra Pangong)-Tso Moriri-Manali-Delhi - What’s the Road Trip About? Manali to leh Road trip is no ordinary road...   More info

ทริปเลห์ ลาดักห์ ปี 2018 (ระบำหน้ากากวัด Sakti)

21 Jul 06:00 - 29 Jul 19:35 21 Jul 06:00 - 29 Jul 19:35 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
Day1 เสาร 21 กรกฎาคม 2561 (Bangkok-Delhi) เวลา 06.00 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม เคาน เตอร สายการบ น Air India เวลา 08.55 น. ออกเด นทางจากกร งเทพฯ โดยสายการบ น Air India เท ยวบ   More info

Йога-ретрит в Тибете: высокогорные озёра Ладакха

21 Jul 10:00 - 01 Aug 13:00 21 Jul 10:00 - 01 Aug 13:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
ЙОГА-РЕТРИТ В МАЛОМ ТИБЕТЕ: высокогорные озера Ладакха, мистерия с исполнением Танца Цам в Карзоке, тибетские энергопрактики Уникальный этот тур местом своего проведения...   More info

Delhi to Leh Motorcycle Trip via Tso Moriri Lake

26 Jul 12:00 - 06 Aug 15:00 26 Jul 12:00 - 06 Aug 15:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
DELHI TO LEH ROAD TRIP-11N/12D ROUTE Delhi-Manali-Leh-Ladakh (Nubra Pangong)-Tso Moriri-Manali-Delhi - What’s the Road Trip About? Manali to leh Road trip is no ordinary road...   More info

Leh Motorcycle Trip- 5N/6D

09 Aug 12:00 - 14 Aug 15:00 09 Aug 12:00 - 14 Aug 15:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
LEH ROAD TRIP-5N/6D ROUTE Leh-Sham Valley Khardung la-Nubra-Pangong-leh - What’s the Road Trip About? Leh Motorcycle trip is no ordinary road trip, its shrouded in mystery and...   More info

Ladakh Way Round

25 Aug 18:00 - 04 Sep 21:00 25 Aug 18:00 - 04 Sep 21:00 - Leh Leh
Leh, India Leh, India
LADAKH is known as Little Tibet or even more romantically as the last Shangri La . Ladakh is one of the remotest regions in India, a barren, virtually rainless area. Ladakh also...   More info


© 2017 Spend the Night