వసంత పంచమి మహోత్సవం-సరస్వతి మాత పూజ

22 Jan 10:00 22 Jan 10:00 - Karimnagar Karimnagar
శ్రీ శ్రీ శ్రీ మిట్ట మల్లిఖార్జున స్వామి దేవస్థానం శ్రీ శ్రీ శ్రీ మిట్ట మల్లిఖార్జున స్వామి దేవస్థానం
వస త ప చమ పర వ ద న న ప రస కర చ క న జనవర 22 వ త ద న ఉదయ 10 గ . లక శ ర శ ర శ ర మ ట ట మల ల ఖ ర జ న స వ మ ద వస థ న ల శ ర సరస వత మ త ప జల న ర వహ చ బడ న . క వ న త మ త క ట బ సమ త గ వ చ చ...   More info

Miss & Mrs KarimNagar, Telangana, India World Queen & Mr India

28 Oct 10:00 - 19:00 28 Oct 10:00 - 19:00 - Karimnagar Karimnagar
Karimnagar, India Karimnagar, India
World Biggest Pageant Miss & Mrs World Queen and Mr India Date of India finale: 28th October 2018 Venue : Indoor Stadium Audition in Karimnagar : 24th January, 23 February and...   More info


© 2018 Spend the Night