Ratha Sapthami

24 Jan 06:00 - 22:00 24 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River Ratha Utsava Nithyotsava Vasantha Pooja 10:00 AM Saanidhya Havana 12:00 PM Maha Naivedya Darshana Seva 6:00 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri...   More info

Bheeshmashtami

25 Jan 06:00 - 22:00 25 Jan 06:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
10:00 AM Gayathri Mantra Havana 5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bandi Utsava Vasantha...   More info

Madhva Navami

26 Jan 06:00 - 23:00 26 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
5:00 PM Hagalotsava 6:30 PM Maha Naivedya Darshana Seva Samaradhana 8:30 PM Rathri Pooja Ratha Utsava Bhandi Hanuman Utsava Vasantha...   More info

Dashami Dindi Uthsava

27 Jan 21:00 - 22:00 27 Jan 21:00 - 22:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Dashami Dindi...   More info

Poornima

31 Jan 06:00 - 23:00 31 Jan 06:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
Khagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha 5:18 PM, Chandrodaya 6:28 PM, Grahana Moksha 8:45 PM No food during day time Food only after 8:45 PMKhagrasa Chandragrahana Grahana Sparsha...   More info

Holi Poornima

01 Mar 20:00 - 23:00 01 Mar 20:00 - 23:00 - Mulki Mulki
Shree Venkataramana Temple Mulky Shree Venkataramana Temple Mulky
12:00 PM Maha Naivedya 6:30 PM Samaradhana 8:00 PM Rathri Pooja Golden Palki Utsava Bhandi Utsava Vasantha Pooja 9:30 PM Kaama Dahan...   More info


© 2018 Spend the Night