ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ನಿರ್ವಾಣ ದಿನ /महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस

19 Oct 17:00 - 18:30 19 Oct 17:00 - 18:30 - Mysore Mysore
Arya Samaj, Mysore Arya Samaj, Mysore
ಸ ವ ಮ ದಯ ನ ದ ಸರಸ ವತ (1824 ಫ ಬ ರವರ 12 1883 ಅಕ ಟ ಬರ 30) ವ ದಗಳ ಅಧ ರದ ಮ ಲ ಹ ದ ಸಮ ಜವನ ನ ಶ ದ ಧ ಕರ ಸಲ ಪ ರಯತ ನ ಸ ದ ಮ ದಲ ತತ ವಜ ಞ ನ . ಸತ ಯವನ ನ ಹ ಡ ಕ ವ ಸ ನ ಯ ಸ ಯ ಗ 1845 ರ ದ 1883 ರವರ ಗ ನ ತಮ ಮ...   More info

Ayurvedic Massage Course

20 Oct 11:00 - 26 Oct 15:00 20 Oct 11:00 - 26 Oct 15:00 - Mysore Mysore
Ayurveda Courses Ayurveda Courses
Ayurveda Massage Course 7 days For More Details Email : omayurvedamysore@gmail...   More info

Yoga Intensive Retreat in India

25 Oct 07:00 - 07 Nov 14:00 25 Oct 07:00 - 07 Nov 14:00 - Mysore Mysore
AyurYoga Eco-Ashram AyurYoga Eco-Ashram
This two week Intensive Yoga Retreat in India is best for the students who already have a foundation in yoga, but not regular in their daily practice. Under the guidance of our...   More info

K P Astrological Workshop

25 Oct 10:00 - 28 Oct 16:00 25 Oct 10:00 - 28 Oct 16:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
  More info

International Conference on Marketing

26 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 26 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 - Mysore Mysore
SDMIMD SDMIMD
Marketing over the years has become dynamic and complex. With emergence of digital media, marketing is currently witnessing radical changes in development, design and delivery of...   More info

Kabini Trip_Volume 5

28 Oct 09:00 - 29 Oct 17:00 28 Oct 09:00 - 29 Oct 17:00 - Mysore Mysore
Nagarhole National Park Nagarhole National Park
  More info

Teacher Training Level 2 Ashtanga and Hatha yoga

28 Oct 11:00 - 29 Oct 14:00 28 Oct 11:00 - 29 Oct 14:00 - Mysore Mysore
Yoga Dhama Yoga Dhama
They say the farther you go in the sea, the calmer it gets. Pursuing the yogic way of life is very similar to this. After having your basics strengthened in the level 1 of the...   More info

2N/3D Bandipur Tiger Reserve for 8,160*/person

28 Oct 17:00 - 30 Oct 20:00 28 Oct 17:00 - 30 Oct 20:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
3 Jungle Safaris & by Non AC Maruti Gypsy. Journey Date 28 Oct Pick up Location Mysore Cost Rs.8,160 person Day 01: Mysore to Bandipur Tiger Reserve Meet and greet at Mysore...   More info

Skydiving

29 Oct 07:24 29 Oct 07:24 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Breath-Taking Experience With Skydiving In Mysore Skydiving is one of the sports in India which is getting all the hype in recent times, due to its free fall from 10,000 feet...   More info

Halloween Special at Frosting café

29 Oct 10:30 - 31 Oct 22:00 29 Oct 10:30 - 31 Oct 22:00 - Mysore Mysore
Frosting café Frosting café
Say hello to Halloween, Mysuru! Prepare to add some 'spooky fun' to the celebrations this October end, as we bring to you a unique opportunity to enjoy Halloween. From special...   More info

Индия. Сертификация. Курс по йога- терапии

01 Nov 06:00 - 15 Nov 21:00 01 Nov 06:00 - 15 Nov 21:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Сертификационный Курс для преподавателей йоги, пилатеса, фитнеса и специалистов традиционных методов оздоровления, а также для любителей йоги. Йога, йогатерапия и аюрведа прак   More info

Ayurvedic Nutrition Cooking Course

01 Nov 11:00 - 05 Nov 14:00 01 Nov 11:00 - 05 Nov 14:00 - Mysore Mysore
Ayurveda Courses Ayurveda Courses
Ayurveda Therapist Training Course One month For More Details Email : omayurvedamysore@gmail...   More info

Ashtanga Mysore style

01 Nov 15:00 - 18:00 01 Nov 15:00 - 18:00 - Mysore Mysore
Indea Yoga Training+ Indea Yoga Training+
The term Vinyasa may be broken down into its Sanskritic roots to assist in decoding its meaning. Nyasa denotes to place and vi denotes in a special way. Like many Sanskrit words...   More info

Ashtanga Yoga Teacher Training (200hrs) with Sri B.N.S Iyengar

03 Nov 06:00 - 16 Nov 05:00 03 Nov 06:00 - 16 Nov 05:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
ASHTANGA YOGA TEACHER TRAINING (200HRS) WITH SRI B.N.S IYENGAR .KRISHNAMACHARR YOGA SHALA, MYSORE , SOUTH INDIA NOVEMBER 2017 We are happy to announce this excellent...   More info

Road Trip to Coastal Karnataka

03 Nov 21:00 - 06 Nov 10:00 03 Nov 21:00 - 06 Nov 10:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Train Suggestions : Onwards Journey : Mangalore Express (12133) : Mumbai (10:00 pm) to Udupi (01:58 pm) Return Journey : Matsyagandha Express (12160) : Gokarna (05:00 pm) to...   More info

Chamundi Hill Challenge 2017

05 Nov 06:00 05 Nov 06:00 - Mysore Mysore
Chamundi Hills Chamundi Hills
Chamundi Hill Challenge is back on 5 November 2017! It's a favourite course for many run lovers with a good and exciting mix of road and trail with the amazing undulations of the...   More info

Skydiving In Mysore

05 Nov 07:20 - 10:20 05 Nov 07:20 - 10:20 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
It is the gateway to the world of skydiving. The fastest non-motorised sport on the face of earth , where your body speed during free fall is 220 kmph plus. The adventure which...   More info

Pause for a cause Surya Namaskara

11 Nov 07:00 - 09:00 11 Nov 07:00 - 09:00 - Mysore Mysore
Yoga Dhama Yoga Dhama
Teachers of Indea Yoga invite you to a session of Suryanamaskar for a cause under the guidance of Yogacharya Bharath Shetty. Your presence will help support subsidized dialysis...   More info

Melkote 200 BRM

12 Nov 05:00 - 19:30 12 Nov 05:00 - 19:30 - Mysore Mysore
Mysuru Cycling Club Mysuru Cycling Club
Registrations For MELKOTE 200K Brevet now Open : http:/www.audaxindia.org/event-e-1762 ROUTE PREVIEW https:/www.strava.com/routes/3174077 NOTE Human Powered Vehicle: You'll...   More info

Skydiving In Mysore

12 Nov 06:44 - 09:44 12 Nov 06:44 - 09:44 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Tandem Experience It is the gateway to the world of skydiving. The fastest non-motorised sport on the face of earth , where your body speed during free fall is 220 kmph plus...   More info

Backbending fusion intensive

12 Nov 16:00 - 16:45 12 Nov 16:00 - 16:45 - Mysore Mysore
Atmavikasa Center of Yogic Sciences Atmavikasa Center of Yogic Sciences
A beautiful intensive combining the meditative aspect and depth of Classical Hatha Yoga with the challenging aspects of Atmavikasa Signature Back Bending Techniques designed by...   More info

Ati Rudra Yaga - अतिरुद्रयागः

15 Nov 09:00 - 26 Nov 12:00 15 Nov 09:00 - 26 Nov 12:00 - Mysore Mysore
Avadhoota Datta Peetham Avadhoota Datta Peetham
  More info

Yoga Immersion Retreat in India

17 Nov 07:00 - 30 Nov 18:00 17 Nov 07:00 - 30 Nov 18:00 - Mysore Mysore
AyurYoga Eco-Ashram AyurYoga Eco-Ashram
This two week Yoga Immersion Retreat builds the practical foundation to learn yoga in a systematic way for beginners who want to establish a daily home practice. Intermediate...   More info

Ayurvedic Massage Course

20 Nov 11:00 - 26 Nov 15:00 20 Nov 11:00 - 26 Nov 15:00 - Mysore Mysore
Ayurveda Courses Ayurveda Courses
Ayurveda Massage Course 7 days For More Details Email : omayurvedamysore@gmail...   More info

Kabini_Trip_Vol 6

25 Nov 09:00 - 26 Nov 10:30 25 Nov 09:00 - 26 Nov 10:30 - Mysore Mysore
Nagarhole National Park Nagarhole National Park
Widllife trip to Kabini The new land of Tigers. The trip includes 2 Canter Safaris, Accomodation, Food and Birding/Boating. Total trip cost is 3499 excluding the transportation...   More info

Ayurvedic Nutrition Cooking Course

01 Dec 11:00 - 05 Dec 14:00 01 Dec 11:00 - 05 Dec 14:00 - Mysore Mysore
Ayurveda Courses Ayurveda Courses
Ayurveda Therapist Training Course One month For More Details Email : omayurvedamysore@gmail...   More info

Yoga Intensive Retreat in India

02 Dec 07:00 - 15 Dec 14:00 02 Dec 07:00 - 15 Dec 14:00 - Mysore Mysore
AyurYoga Eco-Ashram AyurYoga Eco-Ashram
This two week Intensive Yoga Retreat in India is best for the students who already have a foundation in yoga, but not regular in their daily practice. Under the guidance of our...   More info

Mysore: Ayurvedic Yoga Massage training with Ananta

04 Dec 00:30 - 16 Dec 16:30 04 Dec 00:30 - 16 Dec 16:30 - Mysore Mysore
Ayurvedic Yoga Massage ARYM Ayurvedic Yoga Massage ARYM
An 8-day training courses to discover, learn and to deepen the method Ayurvedic Yoga Massage (AYM). Open to everyone including beginners and professionals of all levels...   More info

Meteor Shower - Photo Tour I & II

09 Dec 06:00 - 14 Dec 17:00 09 Dec 06:00 - 14 Dec 17:00 - Mysore Mysore
ADD Ventures Unlimited ADD Ventures Unlimited
A perfect Astronomical event we have been eagerly waiting for is here! Join us this December away from all the city light pollution for an amazing show put up by the Geminids...   More info

Yoga Immersion Retreat in India

20 Dec 07:00 - 02 Jan 12:00 20 Dec 07:00 - 02 Jan 12:00 - Mysore Mysore
AyurYoga Eco-Ashram AyurYoga Eco-Ashram
This two week Yoga Immersion Retreat builds the practical foundation to learn yoga in a systematic way for beginners who want to establish a daily home practice. Intermediate...   More info

Ayurvedic Massage Course

20 Dec 11:00 - 26 Dec 15:00 20 Dec 11:00 - 26 Dec 15:00 - Mysore Mysore
Ayurveda Courses Ayurveda Courses
Ayurveda Massage Course 7 days For More Details Email : omayurvedamysore@gmail...   More info

Новогодний Йога-Тур Майсор + Волшебный Отдых На Море (КЕРАЛА)

24 Dec 16:00 - 07 Jan 15:00 24 Dec 16:00 - 07 Jan 15:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
В этот раз у студентов будет возможность побывать сразу в двух вдохновляющих местах-городе махараджей Майсор и убаюкивающей родине аюрведы-волшебной Керале. Это, действительно, п   More info

200 hours (4 Weeks) Yoga Teacher Training Course in Mysore

28 Dec 06:00 - 15:00 28 Dec 06:00 - 15:00 - Mysore Mysore
YOGA GITA YOGA GITA
Yoga is the journey of the Self, through the Self, to the Self The Bhagawad Gita . Yoga Gita’s 200 hours Teacher Training Program has been designed to facilitate this journey of...   More info

Honnavar Beach Trek just 20 Seats Reservation on first cum

29 Dec 06:00 - 02 Jan 07:00 29 Dec 06:00 - 02 Jan 07:00 - Mysore Mysore
TIGER ADVENTURE FOUNDATION TIGER ADVENTURE FOUNDATION
The tentative schedule is as follows 29-12-2017 Departure by Talguppa Express and halt at Sagar 30-12-2017 travel by bus to Honnavar and trek on beach and halt on beach side 31...   More info

Mysore: Ayurvedic Yoga Massage training with Ananta

08 Jan 12:30 - 20 Jan 16:30 08 Jan 12:30 - 20 Jan 16:30 - Mysore Mysore
Ayurvedic Yoga Massage ARYM Ayurvedic Yoga Massage ARYM
An 12-day (afternoon) training course in Mysore to discover, learn and to deepen the method Ayurvedic Yoga Massage (AYM). Open to everyone, beginners and professionals of all...   More info

Yogic Retreat to the hills of South Karnataka, India

12 Jan 06:00 - 15 Jan 20:00 12 Jan 06:00 - 15 Jan 20:00 - Mysore Mysore
YOGA GITA YOGA GITA
Explore a place that is a haven of meditating Sages ; experience the vibrations of deep silence, witness the beauty of Nature and discover a new dimension of life All of this and...   More info

Atmavikasa Teachers Masters Education program

15 Jan 00:00 15 Jan 00:00 - Mysore Mysore
Atmavikasa Center of Yogic Sciences Atmavikasa Center of Yogic Sciences
  More info

Dellywood Mrs India ™ - 2018 Mysore Audition

15 Jan 11:00 15 Jan 11:00 - Mysore Mysore
Mysore, Karnataka Mysore, Karnataka
Dellywood Mrs. India Season 2 Audition for 2018 Sign Up @ www.dellywood.in Original picture of Last Year Participant on above Ad Age 18 Female Height 5.5 Marrital Status...   More info

Saral Swayamvar Event at Mysuru

21 Jan 09:00 21 Jan 09:00 - Mysore Mysore
Mysuru Mysuru
Saral Swayamvar event is a place to interact with prospective bride and grooms across all communities. Every event shall have hundreds of participants along with their families...   More info

4th Asia Pacific Pharmacovigilance Training Course

29 Jan 09:00 - 09 Feb 17:00 29 Jan 09:00 - 09 Feb 17:00 - Mysore Mysore
JSS University College of Pharmacy, Mysore JSS University College of Pharmacy, Mysore
This two week course, organised by JSS University and UMC, provides a solid practical foundation for those working in drug safety and aims to develop pharmacovigilance knowledge...   More info

300 Hours (6 Weeks) Yoga Teacher Training Course in Mysore,India

01 Feb 06:00 - 15:00 01 Feb 06:00 - 15:00 - Mysore Mysore
YOGA GITA YOGA GITA
Yoga Gitas'300 hours Teacher Training Program is a unique opportunity for practitioners to get an in-depth knowledge and experience of Yoga. It is a training platform for Yogis to...   More info

Mysore: Ayurvedic Yoga Massage with Ananta

12 Feb 12:30 - 24 Feb 16:30 12 Feb 12:30 - 24 Feb 16:30 - Mysore Mysore
Ayurvedic Yoga Massage ARYM Ayurvedic Yoga Massage ARYM
An 12-day (afternoon) training course in Mysre to discover, learn and to deepen the method Ayurvedic Yoga Massage (AYM). Open to everyone, beginners and professionals of all...   More info

SADGURU CHARANA SANNIDHI

16 Feb 10:00 - 18 Feb 17:00 16 Feb 10:00 - 18 Feb 17:00 - Mysore Mysore
Avadhoota Datta Peetham Avadhoota Datta Peetham
  More info

RYT 500 Hour Mysore, India

19 Feb 06:30 - 03 Mar 16:00 19 Feb 06:30 - 03 Mar 16:00 - Mysore Mysore
Mysore City, Karnataka Mysore City, Karnataka
Education is the most powerful weapon that you can use to change the world for the better. Nelson Mandela You are welcome to join us with Ashtanga legend, BNS Iyengar and Bend...   More info

ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು

20 Jul 02:00 - 23:55 20 Jul 02:00 - 23:55 - Mysore Mysore
Sri Chamundeshwari Temple, Mysore Sri Chamundeshwari Temple, Mysore
ಶ ರ ಚ ಮ ಡ ಶ ವರ ಪ ರ ಣ ಕ ಹ ನ ನಲ ಯ ಳ ಳ ದ ವತ ಯ ಗ ದ ದ , 'ದ ವ ಮಹ ತ ಮ ' ಪ ರ ಣದ ಪ ರಮ ಖ ದ ವತ ಯ ಗ ದ ದ ಳ . ಪ ರ ಣ ಕ ಹ ನ ನಲ ಯ ಈ ಶಕ ತ ದ ವತ ಬ ಟ ಟದ ಮ ಲ ವ ಸವ ಗ ದ ದ ಮಹ ಷ ಸ ರನನ ನ ವಧ ಸ ದಳ ಬ ಕಥ 'ದ ವ...   More info

408th Mysuru Dasara Procession - Jamboo Savari

10 Oct 06:00 10 Oct 06:00 - Mysore Mysore
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ
Mysore Dasara is the state festival of Karnataka and is organized every year in Mysore. Mysore is well known for the festivities that take place during the period of Dasara...   More info


© 2017 Spend the Night