वेळ अनमोल - वेळ व्यवस्थापनावर मराठीतून १ दिवसीय सेमिनार - ठाणे

09 Jun 08:30 - 18:30 09 Jun 08:30 - 18:30 - Thane Thane
HOTEL ALKA Residency HOTEL ALKA Residency
२४ त स ऐवज द वस च ३० त स म ळ ल तर प रत ल क तर ह आजच क म उद य वरच ढकलल ज ईल? दडपण, व ळमर य द , च लढकल कश ह त ळ व ? श क फक त एक च द वस त श ल श त ड ल य च य व ळ अनम ल स म न रमध य . स...   More info

मंत्र यशाचा - यशप्राप्तीवर मराठीतून १ दिवसीय सेमिनार - ठाणे

10 Jun 08:30 - 18:30 10 Jun 08:30 - 18:30 - Thane Thane
Hotel Alka Hotel Alka
य एक द वस य स म न रमध य त म ह पर स थ त वर प रभ त व म ळव ल आण अव रत एक उत क ष ट आय ष य च न र म त कर ल. स म न रच फ यद अपयश च भ त हद दप र ज थ म त थ स ध प रत ब धक समज त प स न म क...   More info


© 2018 Spend the Night